เกี่ยวกับเรา

 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
พนักงานผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ

 


 

   

 

วีดีโอ

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER