ข่าวสารกิจกรรม

การฝึกอบรมทางวิชาการ ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER