ข่าวสารกิจกรรม

THAI PROPMA งานสัมมนาทางวิชาการ อบรมหลักสูตรพิเศษ " การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ ภาค 7"

THAI PROPMA งานสัมมนาวิชาการ อบรมหลักสูตรพิเศษ " การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ  ภาค 7 "
วันที่  26  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER