ข่าวสารกิจกรรม

ภาพกิจกรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

รวมภาพกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานไรท์เพสท์เทคทุกฝ่าย พร้อมใจกันตกแต่งต้นเทียนพรรษาและของบริวาร เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วิหารหลวง วัดวุฒิฑราษฎร์ (วัดครูบาดวงดี) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวัน จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. เริ่มประกอบพิธีทางศาสนา ไหว้พระ รับศีล กล่าวคำสูมาครัวตาน(ทาน) กล่าวคำสูมาขันแก้วทั้งสาม กล่าวคำเวนตาน(ทาน) กล่าวคำถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร พระสงฆ์กล่าวสัมโมถนียกถาให้พร กล่าวคำลาพระสงฆ์ กล่าวคำลาพระรัตนตรัย เสร็จพิธี ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร โดยคุณธนวรรธน์ เสายะ และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกฝ่ายได้พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทางล้านนา และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจาก กรรมการวัด พระสงฆ์สามเณร ทุกรูป ในการเตรียมสถานที่และทุกอย่าง อิ่มบุญอิ่มกุศลกันถ้วนหน้าครับ

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER