การบริการควบคุมป้องกันกำจัดปลวก

Right Pest TechLimited Partnership


การสำรวจพื้นที่ภายในอาคารเพื่อตรวจเช็คแหล่งขาเข้าทำลายของปลวกและเลือกใช้วิธีการกำจัดดังนี้
- ฉีดพ่นรอบนอกอาคาร ในอาคาร หรืออัดสารเคมีบริเวณที่เป็นดิน หรือเจาะอัดน้ำยาเคมีลงพื้นตามจุดเสี่ยงของตัวอาคารต่างๆ
- สเปรย์สารเคมีตามจุดสำคัญ เช่น มุมเสา วงกบประตู ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ปล่องท่อชาร์ป รอยแตกร้าวของตัวอาคาร
- ใช้สารเคมีชนิดผง พ่นเข้าไปในจุดที่เกิดปัญหาปลวก หรือทางเดินของปลวกทำให้ปลวกตายต่อเนื่อง ตัวต่อตัว และตายยกรังไปในที่สุด

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER