ระบบการเดินท่อกำจัดปลวก

Right Pest TechLimited Partnership

การติดตั้งระบบท่อและส่งน้ำยาเคมีป้องกันปลวก
1.ติดตั้งท่อตามแนวคานคอดินทั้งด้านในและด้านนอก
2.การติดตั้งหัวฉีดห่างกันเป็นระยะ 70-80 เซนติเมตร เพื่อให้ผลการกระจายตัวของน้ำยาเคมีทั่วถึง ขนาดหัวฉีด =2+0.10 มม.กระจาย 180 องศา
3.แบบอัดทางเดียว ติดตั้งหัวอัดน้ำยาเคมี 1 หัว ต่อความยาวท่อไม่เกิน 20 เมตร แบบอัดสองทาง ติดตั้งหัวอัดน้ำยาเคมี 1 หัว ต่อความยาวท่อไม่เกิน 20 เมตร
4.ความดันในการอัด คือ 15,25 และ 35 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER