บริการควบคุมป้องกัน กำจัดรังผึ้ง

Right Pest TechLimited Partnership

ห้างหุ้นส่วนไรท์ เพสท์ เทคมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้เลือกและให้ความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพของไรท์ เพสท์ เทค  มอบหมายหน้าที่สำคัญให้เข้าทำบริการกำจัดแมลงเรือนประทับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER