บริการควบคุมป้องกันกำจัดมด แมลงสาบ

Right Pest TechLimited Partnership


สำรวจแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธ์ เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัดตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่นั้นคือ
-ฉีดพ่นเคมี ตามแหล่งหลบซ่อน ซอกมุมต่างๆภายในอาคารหรือแต้มเจลมด และเจลแมลงสาบ  ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสเปรย์น้ำยาเคมีได้
-ทำการสำรวจจำนวนของแมลงสาบ ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด หลังจากสเปรย์น้ำยาเคมี โดยการวางกับดักบ้านแมลงสาบ  ณ  จุดที่มีปัญหา
-ฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกอาคาร  รอยแตกร้าว  ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ
-พ่นหมอกควัน บริเวณท่อระบายน้ำต่างๆ

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER