บริการควบคุมป้องกันกำจัดหนู

Right Pest TechLimited Partnership


สำรวจประชากรหนู ตามแหล่งหลบซ่อน แหล่งเส้นทางหากิน การเข้าทำลาย เพื่อเลือกใช้วิธีการกำจัด เช่น กำจัดโดยสารเคมี ประเภทตายช้า ตายเร็ว หรือวางกับดักเช่น วางกรง วางกระดานกาวตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ 

การกำจัด
-ภายในอาคาร จะทำการวางกระดานกาวภายในกล่อง เป็นการช่วยป้องกันฝุ่นละอองและการเปียกชื้นของกระดานกาว และมีการบอกจุดตำแหน่งในการวางของภายในอาคารของสถานที่นั้นด้วย
-ภายนอกอาคาร จะทำการวางเหยื่อหนูภายในกล่องหนูภายใน และมีการบอกตำแหน่งในการวางของพื้นที่ในสถานที่นั้น เป็นการป้องกันและกำจัดหนูจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารของโรงงาน

Right Pest Tech
Limited Partnership

เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

rpt999@hotmail.com

081-4733641/053-482658

053-482658

 

VISITER COUNTER